Hvad er amatørradio

Amatørradio er for alle – høj som lav. Blandt amatører verden over er kronede hoveder, politikere og ganske almindelige mennesker, unge og ældre.

Lige siden radioens barndom har mennesker fattet interesse for på fritidsbasis at eksperimentere med radiomodtagere og sendere. Allerede omkring året 1909 dukkede de første radioamatører op, men først i 1920’erne fik man det blå stempel i form af tilladelser – licenser.

Internationalt er amatørradio anerkendt som ”tjeneste” på linie med radiofoni – tjeneste osv.
På en international radiokonference i 1947 fandt man frem til følgende definition:

”Amatørtjeneste: Tjeneste, der til formål har individuel ophævelse, udveksling af gensidige signaler og undersøgelse af tekniske spørgsmål, og som udføres af amatører. Dvs. personer, der er i besiddelse af behørig tilladelse, og som udelukkende af personlig og uden økonomisk fordel interesserer sig for radioteknik”.

I Danmark er radioamatørerne samlet i landsforeningen ”Eksperimenterende Danske Radioamatører” – EDR, der blev stiftet i 1927, og som har over 60 lokalafdelinger fordelt over hele landet.

EDR varetager amatørernes interesser overfor myndighederne og danner bindeled til den internationale amatørbevægelse under IARU (International Amateur Radio Union) som tæller stort ser alle verdens radioamatørorganisationer.

For at opnå en sendetilladelse, skal man hos IT og Telestyrelsen eller i en af EDR's lokalafdelinger bestå en skriftlig prøve. Når denne prøve er bestået, får man udstedt sit certifikat, for Danmark er det ”OZ, OU, OV, 5P eller 5Q” som præfiks. Alt efter den sværhedsgrad man har bestået sin prøve i, får man tilladelse til at sende med effekter fra 50 – 1000 watt.

Der er i Danmark udstedt over 8000 certifikater. På verdensplan er der over 1 mill. Radioamatører. Mange store elektronikvirksomheder verden over er startet op af radioamatører.

For at en radioamatør kan udnytte sit certifikat, skal han have en antenne, som er den vigtigste del af udstyret. Man kan sammenligne en flyvemaskine med en radioamatør. Flyvemaskinen kan uden brændstof ikke flyve til fjerne destinationer, det samme gælder en radioamatør, han kan ikke kontakte fjerne destinationer uden en antenne.

Amatørradio er

Såfremt man ønsker flere oplysninger, kan man henvende sig til EDR’s hovedkontor, Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M, telefon 66 15 65 11.

Læs folderen om amatørradio hobbyen her.
(kræver Adobe Acrobat Reader)

Mere info på www.operatorlicens.dk

Hvornår og hvor er der næste gang prøve for nuværende og kommende radioamatører - link.