Historien bag OZ7SKV og dens amatører .

Iflg. OZ5KM Kjeld Majland (tidligere skibonit) blev der gjort forsøg allerede i 1966 på at starte en lokalafd. i Skive (på tlf. centralen) men forgæves!
Vi var en del amatører fra Skive egnen, der var/er stadig medlem af Struer afd., men tanken om selv at starte en lokalafd. blev mere og mere intens. 
Så tog vi vi "tyren ved hornene" og gik i gang med at sammensætte en "initiativgruppe" ! 
Det var OZ1JLZ Poul, OZ1EXY Jens-Peter, OZ6FUR Niels og OZ1JBE Poul-Erik og vi delte samtlige amatører fra QTH listen op i 4 dele, for dernæst at kontakte dem alle og invitere til en orienteringsaften i oktober 1991 på SFGHH i Skive. Der var overraskende stor interesse og opbakning for ideen, for der mødte 28 amatører op denne aften og der blev blev besluttet at indkalde til stiftende generalforsamling allerede 21 november 1991.

Hos SFGHH (højspændingsværket) kunne vi leje en tidligere tilhørende tjenestebolig på Brårupvej - der hed MAKRA - men ved at studere en udskrift om elforbruget til elvarme, besluttede vi at det ville blive for tung en post! Hos Sundsøre Kommune kunne vi leje både det halve af den gamle Brugsforening i Jebjerg (nu El-forretning) og vi kunne leje det gamle alderdomshjem i Jebjerg (nu børneinstitution " Jebjerg Børnehus") Hos Skive Kommune kunne vi leje et fælles lokale til væsentlig mindre udgift til følge så det blev valgt. Samtidig fik vi adgang til div. kontorudstyr og vi har haft samme adresse lige siden (Frederiksdal Alle 7A 1 sal) . 

Den første bestyrelse blev : 
Formand : OZ1IQG Bjarne 
sekretær : OZ1JLZ  Poul 
Kasserer : OZ1IQT  Preben 
Best. medlem :  OZ1EXY  Jens-Peter
Best. medlem : OZ1AFM  Ole
2 suppleanter : OZ1LMO  Knud
OZ1IPY  Erling
2 revisorer :  OZ9MC  Carsten Bo
OZ1JBE  Poul-Erik
Endvidere kom 3 gæster for at vejlede den nye velkomne EDR lokalafdeling, OZ2ZJ Børge og OZ1DYI Svend  fra Esbjerg som HB medlem og OZ5KM Kjeld fra Skanderborg, der var med i forsøget for 25 år siden .

Der er optaget video fra klubbens start som opdateres løbende. Båndet er VHS ca. 2 timer.
Kan Lånes ved henvendelse  til OZ7SKV eller OZ1JBE.

Tilbage