OZ7SKV - Velkommen til Skive-afdelingen af Experimenterende Danske Radioamatører - OZ7KJ

 Statistik

CVR Nr.: 34406197

Opdateret 17. januar 2019

Lokalfrekvens: 145.350 MHz

Repeatere: 145.750 MHz - 434.875 MHz

Klubaften: mandage kl. 19.00

Klub-kontingent (kr. 250,- pr. år) og bidrag til repeaterne, kan betales i klubben eller på konto i Salling Bank: Reg.nr.: 7890 kontonr.: 5039232. (husk at anføre kaldesignal eller navn).

Foredrag i Herning

17. januar 2019

Onsdag den 30. januar indbyder Herning afdelingen til foredrag med titlen: "I Gagarins Fodspor", mere info på dette <link>


Generalforsamling

8. januar 2019

Indbydelse til ordinær generalforsamling i OZ7SKV mandag den 18. februar kl. 19.30, med dagsorden ifølge vedtægterne for ulige år:

1. Valg af dirigent.
2 . Bestyrelsens beretning ved formanden.
3 . Kassereren fremlægger regnskabet.
4 . Fastsættelse af kontingent.
5 . Indkomne forslag.
6 . Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
7 . Valg af 1 revisor.
8 . Eventuelt.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Det er også blevet tid for fornyelse af kontingent, det kan som sædvanligt indbetales på kontoen nævnt foroven på denne side.


Foredrag i Struer

28. december 2018

Foredrag: Mikrobølgeteknik, Kom en tur med på månen.

Torsdag den 17-1 kl. 20:00 vil OZ1FF Kjeld Bülow Thomsen, komme og fortælle os noget mere om det udstyr der skal til for at kunne lave et ”skip” via månen.
Det er mikrobølgeteknik taget ned på et plan hvor vi alle kan være med. Der findes i dag rigtig meget brugt kommercielt udstyr på markedet, som for os amatører er ret let at få fingre i.
Meget af det kan let ombygget til amatør brug, og Kjeld vil fortælle og demonstrere hvordan dette er muligt.
Så når ES’Hail-2 en gang i løbet af foråret er klar til brug, så kan vi også have udstyret klar, så vi kan træde ind i rumalderen, hvis nogen skulle have lyst.
Kjeld vil hvis ellers vejret tillader det demonstrere hvordan man kan bruge månen som reflektor på 10Ghz, også kaldet EME.

Mød talstærkt op til denne aften det bliver rigtig spændende.


HF Field Day - nu med endeligt resultat

19. oktober 2018

Igen i år blev vores Field Day weekend en stor succes, vejret var fremragende, næsten for godt, maden var god og rigelig, deltagerne sørgede for den gode stemning og hygge og udstyret fungerede upåklageligt.

En rigtig Stor TAK til alle der igen i år gjorde det muligt at få en rigtig god oplevelse!!!

Det foreløbige resultat kan ses her: Link

Det officielle resultat kan ses her: Link

Video og billeder fra weekenden kan ses i vores Fotoalbum, der er godt i gang med at blive opdateret.

Tak til vore sponsorer: Hancock Bryggerierne og Staby-Rønbjerg Maskinstation.


NAC Contest

6. august 2018

Så er vi igen ved at være klar til at være med i Nordic Activity Contest'erne, vi starter blødt op med at deltage i 2m testen tirsdag aften den 7. august og regner med at være helt operativ i løbet af den næste måneds tid.


Generalforsamling

30. januar 2018

Så er årets generalforsamling overstået i god ro og orden, beretning og regnskab blev godkendt, der var genvalg over hele linien (tillykke med det) og ingen ændringer i den måde klubben fungerer på.

Beretning og medlemsliste er opdateret i menupunktet Klubben.


NAC fra skuret på standby

3. januar 2018

I dag oprandt dagen hvor masten måtte vige pladsen for en planlagt udvidelse af maskinstationen, derfor må vi desværre aflyse NAC contesterne fra skuret indtil videre.

Vi regner med at være klar igen i løbet af foråret, vi skal nok opdatere denne side når vi ved mere om tidspunkt.