OZ7SKV - Velkommen til Skive-afdelingen af Experimenterende Danske Radioamatører - OZ7KJ

 Statistik

CVR Nr.: 34406197

Opdateret 12. januar 2018

Lokalfrekvens: 145.350 MHz

Repeatere: 145.750 MHz - 434.875 MHz

Klubaften: mandage kl. 19.00

Klub-kontingent (kr. 250,- pr. år) og bidrag til repeaterne, kan betales i klubben eller på konto i Salling Bank: Reg.nr.: 7890 kontonr.: 5039232. (husk at anføre kaldesignal eller navn).

 


Foredrag om satellitter

12. januar 2018

OZ3EDR Struer har et foredrag i febuar alle er velkomne, men vi vil gerne have en tilmelding, så vi kan disponere lokaler efter antallet.

Tilmelding på oz3edr@gmail.com eller på Tlf: 23341085

OZ1BXM, Lars Petersen holder foredrag, Torsdag den 22-2-2018 kl.20.00 i foreningens lokaler

  • Satellitternes historie
  • Hvilke satellitter er i drift i dag
  • Hvordan lytter man til dem ?, Ant, rotor, kabel, transciver, Frekvenser, tidspunkt, bane over himlen.
  • Hvordan sender man over dem ?, Tranciver, uplink/downlink, FM/SSB, dopler skift,
  • Andre slags satellitter, Geostationær, GPS, Industri mv.

Lars vil forsøge en demo hvis forholdene tillader


NAC fra skuret på standby

3. januar 2018

I dag oprandt dagen hvor masten måtte vige pladsen for en planlagt udvidelse af maskinstationen, derfor må vi desværre aflyse NAC contesterne fra skuret indtil videre.

Vi regner med at være klar igen i løbet af foråret, vi skal nok opdatere denne side når vi ved mere om tidspunkt.


Ordinær generalforsamling

1. januar 2018

Hermed indbydelse til ordinær generalforsamling i OZ7SKV, mandag den 29. januar kl. 19.30.

Dagsorden ifølge vedtægter for lige år:

1. Valg af dirigent .
2 . Bestyrelsens beretning ved formanden .
3 . Kassereren fremlægger regnskabet .
4 . Fastsættelse af kontingent .
5 . Indkomne forslag .
6 . Valg af formand .
7 . Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant .
8 . Eventuelt .

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage for generalforsamlingen.

Husk også at det nu er tid for betaling af kontingent.